NASJONALGALLERIETS VENNER

Styret 2019/2020

Styrets oppgave er å sørge for driften av Venneforeningen. Anne Bryhn er foreningens intendant og styrets sekretær. 

Styrets arbeid innebærer kjøp av kunst, innsamling av midler til dette formål og forvaltning av disse midler på forsvarlig måte frem til anvendelsen. Det innebærer også forsvarlig forvaltning av det Faste Fond, et grunnfond som ikke skal brukes til innkjøp, men være en rentegivende kilde. Styret skal også holde medlemmene orientert om foreningens aktiviteter og økonomi, og ikke minst stå for arrangementer og møter for medlemmene. Dette siste til fremme av medlemmenes kunnskap, forståelse og interesse for kunst, og for Nasjonalgalleriets virksomhet.

Styret består av fem medlemmer og to varamedlemmer. Medlemmene blir valgt for 2 år av gangen, forskjøvet slik at ved hvert årsmøte velges/gjenvelges minst en og helst to, mens Nasjonalgalleriets direktør (eller den som NM’s ledelse utpeker) er automatisk medlem. Varamedlemmene velges hvert år.

For valgåret 2019/2020 består styret av de følgende (etter Årsmøtet 05.06.2019):

Hans Christian Magnus, styreleder

Hans Peter Reiss, nestleder  

Erik Collett, styremedlem

Kari Spjeldnæs, styremedlem

Gidske Munthe, varamedlem

Morten Zondag, varamedlem

Øystein Ustvedt, representant fra Nasjonalmuseet

Valgkomite - nye styremedlemmer

En valgkomite, som forbereder styrevalgene, består av 3 personer som velges for 5 år. Valgkomiteen består av Ingeborg Astrup og Olai Lorange (valgkomiteens leder).

Det er styret som fremmer forslag til valgkomiteen om nye styremedlemmer. Styret tar derfor gjerne imot forslag til nye navn fra alle medlemmene i venneforeningen. Det er alltid nyttig å få navn på personer som har interesse for dette arbeidet. Det stilles ikke krav til kunsthistorisk bakgrunn selv om det er ønskelig at noen i styret har det.

Revisor:

Revisor velges/gjenvelges årlig, og er nå Registrert revisor Håkon Andersen-Gott hos BDO AS.

Intendant:

Venneforeningens intendanten er:

Anne Bryhn, Sørkedalsveien 262 A, 0754 Oslo 

Telefon:  952 28 450.

Kontakt pr. e-post: kontakt@nasjonalgall-venn.no

Til Årsmøtet som holdes innen utgangen av juni hvert år, utarbeides en Årsberetning og Regnskap for det foregående kalenderår. Beretningen redegjør for de viktigste aktiviteter og hendelser i foreningen det siste år, og regnskapet viser den økonomiske situasjon.


Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.12 | 10:26

Jeg ser at Nasjonalmuseet ikke åpner før 2021. Hvordan går det da med medlemskap som er betalt, og det ikke er noe å gå på?

...
16.01 | 10:18

Ønsker å bli venn

...
28.01 | 13:07

Is this page still aktiv?

...
21.06 | 00:33

Adresse-endring:
Min mor, Liv Eger (94 år), har endret adresse fra:Postboks 61, 1321 Stabekk
Til: Skallumhagen 20, 1368 Stabekk.

Hilsen Fredrikke Eger(datter)

...
Du liker denne siden