NASJONALGALLERIETS VENNER

Historikk

Av Karen Marie Ebbesen (Intendant fra 1987-2007)

Særlig med tanke på alle våre nye medlemmer, har jeg har lyst til å fortelle ganske kort om Nasjonalgalleriets Venners historie.

Nasjonalgalleriets Venner ble stiftet 6. oktober 1917. Det var 20 kunstinteresserte herrer blant dem Christian Langaard og Olaf Schou, som sendte ut innbydelse. Målet var en startkapital på 1/2 million kroner. For mange var det gode tider, og 60 stiftere ga hver 5.000 kroner. Sammen med en anonym gave på kr. 45.000 og tegning av en serie livsvarige medlemskap à kr. 5.000 ble målet snart nådd.

Årskontingenten var den gang kr. 400,-. Den var så høy at antall medlemmer de første årene knapt nådde 30 – og det sank i de følgende år. Utover i 1920 og 30-årene var ikke tidene lenger så gode, og det ble vanskelig å skaffe nye medlemmer. Man betalte fremdeles kr. 400,- for medlemskap – og det var mange penger den gangen. I krigsårene var, naturlig nok, aktiviteten laber. I 1948 var det bare 22 ordinære medlemmer og noen få livsvarige. Man fryktet faktisk foreningens død.

Noe måtte gjøres. Man fant endelig ut at kr. 400,- for medlemsskap var urealistisk. Kontingentene ble satt ned til kr.100,- for ordinært medlemskap og kr. 1.500,- for livsvarig. Det ble også introdusert tilbud om firmamedlemskap, noe som viste seg å være svært vellykket. Helt frem til 1980-årene var kontingentene lave. De ble da satt opp til dagens nivå.

Men det som for alvor stimulerte interessen, var at styret begynte å arrangere medlemsaftener. Det ble invitert til foredrag og omvisninger. Det ble også mere festivitas omkring generalforsamlingene som fra nå av ble avholdt i Langaardsalen, en verdig ramme om slike evenementer.

Og medlemstallet økte betraktelig : i 1962 kunne Venneforeningen feire sitt 75 års jubileum med en souper for 150 mennesker, også dette i Langaardsalen. I 1967 nærmet medlemstallet seg 300. Og der har det holdt seg nokså jevnt – mellom 300 og 350. Men det siste året har meget skjedd. Takket være aktiv innsats, først og fremst fra vår styreleder Tore Holm, men også fra styremedlemmene, har vi i 2004 fått 100 nye medlemmer! Vi ser med glede at interessen for Venneforening en er økende, noe som også den store tilstrømning til arrangementene våre viser. Og vi legger ikke skjul på at i disse omorganiseringens dager, trenger Nasjonalgalleriet venner som aldri før.

I jubileumsskriftet i 1992 skriver Nils Messel: ”Vennenes virksomhet omfatter jo langt mer enn innkjøp til berikelse av Nasjonalgalleriets s samlinger.

Referatene fra de utallige foredrag om kunst og kultur på venneaftenene, utfluktene til andre museer og samlinger, kunstreiser ut i Europa, alt dette som gjør foreningen til noe langt mer enn en innkjøpskomité.”

Men det viktigste var tross alt innkjøpene .

De brave herrer fra 1917 gikk straks til oppgaven. Allerede stiftelsesåret ble det første maleriet innkjøpt, og det var intet mindre enn Picasso´s Pauvre Ménage .

I årene fremover ble det gjort mange spennende innkjøp – til priser som i dag forekommer oss utrolig lave. Men kr. 22.000 for Cézannes mannsportrett var mange penger i 1918. Man kjøpte Manet, Monet, Gauguin, Courbet og mange, mange flere. Hele den imponerende samling av franske impresjonister som i dag tilhører Galleriet, er innkjøpt av Vennene!

De store innkjøpene i denne perioden førte til at nesten hele kapitalen ble brukt opp. Det fulgte dårlige tider med små inntekter, og først i 1950-årene lysnet det. Da ble det igjen gjort store innkjøp, nå av moderne kunst.

Den gangen hadde styret virkelig en morsom oppgave. Mange innkjøp ble gjort ved spennende utstillinger i Oslo, men like ofte reiste utvalgte styremedlemmer til Paris for å besøke auksjoner og utstillinger og kom hjem med fristende forslag som ble forelagt direktøren. I dag er de bildene Galleriet ønsker seg så dyre at vi må spare i flere år for hvert innkjøp, men i 2007, da Nasjonalgalleriets Venner feiret sitt 90 – årsjubileum, hadde vi spart så lenge at vi kunne oppfylle Galleriets ønske om et bilde av den franske maler Maurice de Vlaminck! Til en pris av 1,5 millioner kroner ble hans ”Nature Morte” innkjøpt og overlevert Nasjonalgalleriet. Det henger nå i Vennenes Sal. Det mål stifterne av Nasjonalgalleriets Venner hadde stilt seg, og som er nedfelt i vedtektene, har foreningen i vid utstrekning nådd: å bringe utenlandsk kunst til landet. Vi kan med stolthet se tilbake på vår virksomhet: Ca. 140 verk er innkjøpt av Vennene. Å komme inn i Nasjonalgalleriets Venners Sal, er et av høydepunktene ved besøk i Galleriet. Det er vår stolthet, en evig kilde å øse av for alle kunstelskere.

Ved Nasjonalgalleriets Venners 75 års jubileum skrev dir. Knut Berg: ”Den alt vesentligste del av den utenlandske kunst som i disse år er blitt anskaffet til våre samlinger er kjøpt og betalt av Vennene, for det er lite vi ville kunne ha maktet med egne midler. Tok vi vekk Vennenes gaver ville det være et fattig og provinsielt museum vi satt tilbake med. Gjennom 75 år har Vennene vært vårt viktigste bindeledd med internasjonal kunst. De har skaffet oss verker som i dag regnes blant landets dyrebareste arvegods. Legger vi dagens markedsverdi til grunn for deres gaver er de uten tvil landets største donatorer”. Så vi har noe å være stolte av!

I dag trenger vi mer enn noensinne trofaste og entusiastiske Venner. Vi ønsker å vise at vår Venneforening er livskraftig og fremdeles vil støtte opp om vår viktigste kulturarv - Nasjonalgalleriets samlinger.

Styret i Nasjonalgalleriets V enner, 2014.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.12 | 10:26

Jeg ser at Nasjonalmuseet ikke åpner før 2021. Hvordan går det da med medlemskap som er betalt, og det ikke er noe å gå på?

...
16.01 | 10:18

Ønsker å bli venn

...
28.01 | 13:07

Is this page still aktiv?

...
21.06 | 00:33

Adresse-endring:
Min mor, Liv Eger (94 år), har endret adresse fra:Postboks 61, 1321 Stabekk
Til: Skallumhagen 20, 1368 Stabekk.

Hilsen Fredrikke Eger(datter)

...
Du liker denne siden